เจาะลึก Digital Transformation คืออะไร ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร

เจาะลึก Digital Transformation คืออะไร ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร

Digital Transfomation คือ

14 มีนาคม, 2023

เมื่อยุคสมัยนั้นเปลี่ยนไป และมีเทคโนโลนีใหม่ๆเข้ามาถึงมนุษย์มากขึ้น แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจทำให้หลายๆธุรกิจได้รับผลกระทบ จากการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นได้ยาก ซึ่ง Digital Transformation เป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถอยู่รอดในโลกยุคเทคโนโลยีได้ จากการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคดิจิตัล


สารบัญบทความ hide

รู้จักกับ Digital Transformation

ความหมายของ Digital Transformation คือ การนำเทคโนโลยีมาปรับเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และนำมาใช้เพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมาย ดำเนินการธุรกิจ รวมไปจนถึงการทำงานภายในองค์กร หรืออธิบายง่ายๆว่า การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจ

โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าร้านค้าต่างๆ เริ่มมีการนำเทคโนโลยุคใหม่เข้ามาช่วยในการซื้อขายสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม POS หรือ ระบบ CRM ที่นำเข้ามาช่วยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า เพื่อทำให้การกระตุ้นยอดขายและการซื้อซ้ำจากลูกค้านั้นทำได้สะดวกมากขึ้น


Digital Transformation สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

digital transformation สำคัญต่อธุรกิจยังไง

การทำ Digital Transformation ถือว่าสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามา มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย แต่มันคือการปฏิรูปการทำงานในองค์กร ให้เทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แล้วจุดประสงค์ของการทำ Digital Transformation เนี่ยมันคืออะไร? สิ่งที่สำคัญเลย คือ การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพราะ Digital Transformation นั้นเข้ามาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และผลักดันให้ธุรกิจยืนท่ามกลางการแข่งขันในวงการอุตสาหกรรมได้ต่อไปอีกเรื่อยๆ


3 ปัจจัยที่สำคัญในการทำ Digital Transformation

1. บุคลากร (People)

บุคลากร คือสิ่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จของ Digital Transformation เพราะประสบการณ์ของทั้งพนักงานและลูกค้า รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของผู้คนนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด หรือหากบุคลากรภายในไม่มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่มากพอ ก็จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวได้

ดังนั้นคุณจึงต้องทำความเข้าใจความรู้สึกและความสามารถของบุคลากรก่อน เพื่อที่จะสามารถพัฒนาไปต่อในขั้นตอนอื่นๆ ได้

2. กระบวนการ (Processes)

การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีส่งผลให้ต้องปรับกระบวนการในการทำงาน ให้พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการผลิตนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนภายในองค์กร ลดทุนในการจ้างแรงงาน และยังทำให้สามารถย้ายคนไปทำตำแหน่งที่เหมาะสมมากขึ้น

3. โมเดลธุรกิจ (Business Models)

Digital Transformation ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาไปสู่การทำงานที่ดีขึ้น และสร้างความเข้าใจในธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ธุรกิจมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขึ้นมาก


ข้อดีของ Digital Transformation ต่อธุรกิจ

ข้อดีของการทำ digital transformation

เมื่อ Digital Transformation ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให้การทำงานบางอย่างในอดีตที่เคยใช้แรงงานคนเป็นหลัก ถูกเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีแทน ข้อดีคือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มยอดผลิต และทำให้งานที่ออกมามีความสมบูรณ์แบบกว่าจากแรงงานคน ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องหมดทุนไปกับการจ้างแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายสำหรับส่งพนักงานไปอบรมอีกต่อไป

การบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆ ลงบนกระดาษเหมือนในอดีต อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตัล เทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้เกิดคลังเก็บข้อมูลออนไลน์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง รวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกัน เก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และสามารถติดตามข้อมูลได้ง่ายดายว่ามีแหล่งที่มาจากไหนบ้าง

ลูกค้าบางรายอาจมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และจะเลือกใช้งานหรือซื้อสินค้าจากธุรกิจที่มีความพัฒนาทางเทคโนโลยีมากกว่า โดยเฉพาะธุรกิจที่มี Touch Point ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น แอพ โซเชี่ยลมีเดีย อีเมล

ไม่ว่าคุณจะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือไม่ แต่ธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะคู่แข่งของคุณกำลังมองหาและคอยพัฒนา Digital Transformation ของพวกเขาอยู่เสมอ ซึ่งแม้ว่าจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง แต่นั่นจะเป็นจุดที่ทำให้คุณสามารถ


ตัวอย่างของ Digital Transformation

ลองมายกตัวอย่างคร่าวๆของ Digital Transformation เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น

เชื่อว่าในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก Mobile Banking ที่เปลี่ยนจากการทำธุรการการเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ให้สามารถใช้งานได้ผ่านทางโทรศัพท์ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น การโอนเงิน ตรวจสอบยอด ทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้น

อีกหนึ่งตัวอย่างที่พบเห็นได้แทบจะทุกที่ คือร้านค้าออนไลน์ ที่จะต้องมีการสั่งสินค้า ชำระเงิน หรือพูดคุยกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ เพราะความสะดวก จึงทำให้หลายๆร้านเริ่มมีการปรับตัวและหันมาใช้งาน E-commerce การโฆษณาออนไลน์ รวมถึงระบบ CRM ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการขายของออนไลน์

ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิตัลมากขึ้น เช่น การทำงานของฝ่ายบุคคล จากที่ในอดีตจะต้องส่งพนักงานภายในองค์กรไปฝึกอบรบที่สถานที่ต่างๆ ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นการใช้ระบบออนไลน์ ทำให้พนักงานสามารถเข้ารับการอบรบและแบ่งเวลาทำงานไปได้พร้อมๆกัน โดยที่องค์กรไม่จำเป็นต้องขาดบุคลากร และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวไปอบรมอีกด้วย


ข้อควรรู้ เกี่ยวกับ Digital Transformation

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Digital transformation

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation  คือ การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากวางผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และใช้เสียงของเขาผลักดันองค์กรไปข้างหน้า โดยที่ต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมของคนในองค์กรอยู่เสมอ

เพราะถ้าหากคุณพยายามที่จะฝืนวัฒนธรรมนั้น แน่นอนว่าต้องเกิดการต่อต้านอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้นำที่ดีจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจภายในองค์กร เพื่อสร้างความร่วมมือและทำให้ การเกิด Digital Transformation นั้นกลายเป็นที่ยอมรับทั่วกัน


วิธีริเริ่ม Digital Transformation ในองค์กร

Digital Transformation นั้นเริ่มทำอย่างไร? ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า Digital Transformation คือ แผนการดำเนินการเพื่อวางแผน วิเคราะห์ และขับเคลื่อนความคิดภายในองค์กร​ ซึ่งการจะสร้างให้มีประสิทธิภาพ จะต้องทำให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจตรงกันว่าเป้าหมายขององค์กรนั้นคืออะไร ต้องการที่จะบรรลุอะไร และมีกรอบการทำงานแบบไหน

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรและลูกค้าในด้านใดบ้าง และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว ค่อยผลักดันแนวทาง Digital Transformation ไปต่อยอดด้านอื่นๆในองค์กร เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน หรือการจัดการผลิตภัณฑ์ดิจิตัล


ขั้นตอนการทำ Digital Transformation

ขั้นตอนทำ digital transformation

1.เริ่มต้นที่คนในองค์กร

ความสำเร็จของ Digital Transformation จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น จำเป็นจะต้องได้รับความความร่วมมือจากคนในองค์กรด้วย เพราะถ้าหากว่าคนในองค์กรนั้นมีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สมดุลกัน ก็ยากที่จะทำให้เกิดการพัฒนา

2.ระบุระบบการทำงานให้ชัดเจน

เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนในการทำงาน ดังนั้น จึงต้องมีการระบุสิ่งที่จะทำ และระบบการทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ตรงกัน เพราะหากไม่มีความชัดเจน ก็จะส่งผลให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital Transformation

3.หาเป้าหมายในการทำ Digital Transformation

เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ Digital Transformation นั้น ต้องเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้คนในองค์กรสามารถเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และมองเห็นความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้ตรงกัน

4.ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันตามสถานการณ์

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจัตัล เทคโนโลยีต่างๆยังคงเป็นเรื่องใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Digital Transformation แบบที่เคยทำอาจจะไม่ส่งผลได้เหมือนเดิม ทำให้ต้องมีการศึกษาและพัฒนาอยู่คลอดวลา เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ทันตามสถานการณ์ของโลก

5.เรียนรู้และรู้จักเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้

Digital Transformation แน่นอนว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความเข้าใจในเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากไม่มีความเข้าใจ ก็จะไม่สามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และยังส่งผลให้ Digital Transformation นั้นไม่ประสบความสำเร็จอีกด้วย


แนวโน้มของ Digital Transformation ในอนาคต

เทคโนโลยีในยุคดิจิตัลนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้วยการทำงาน และกระแสความนิยมในการใช้งาน ทำให้ต้องมีการศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงและ Digital Transformation จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอุตสาหกรรมของยุคนี้

ดังนั้น การติดตามแนวโน้มจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องทำอยู่เสมอ เพื่อจะได้รู้ว่าคุณต้องเริ่มปรับเปลี่ยน Digital Transformation ของคุณได้อย่างไรบ้าง ซึ่งแนวโน้มที่หลายๆคนกำลังจับตามองกันอยู่นั้น คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าและพนักงาน เพราะเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนแรงงานบางอย่าง ทำให้เกิดความกังวลว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ และก่อให้เกิดภาวะว่างงานเนื่องจากองค์กรต้องการแรงงานคนที่น้อยลง

จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตัลที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีที่จะมาช่วยส่งเสริมการทำงานของมนุษย์ ไม่ใช่การทดแทน อย่างเช่น 5G หรือ อุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่มุ่งเน้นสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์โดยเฉพาะ


ปัจจัยที่ทำให้ Digital Transformation ล้มเหลว

digital transformation แปลว่า

หลายๆ ธุรกิจอาจจะกำลังประสบปัญหาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว แต่ทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จกันล่ะ?

การทำ Digital Transformation นั้นอาจฟังดูเหมือนง่าย แต่ก็สามารถล้มเหลวได้ด้วยหลายสาเหตุ ซึ่งปัญหาหลักมักมาจาก บุคลากร ที่ไม่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากพอ เพราะการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ บุคลากรในองค์กรจำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ความสามารถในการเข้าใจลูกค้า และความเข้าใจธุรกิจในยุคดิจิตัลแบบต่างๆ

นอกจากนั้น การสื่อสารยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญ เพราะการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงภายในองค์กร บุคลากรเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น ส่งผลให้การทำงานเกิดความไม่คล่องตัว และทำให้การเปลี่ยนแปลง Digital Transformation นั้นไม่ประสบความสำเร็จได้ตามที่คาดหวัง


สรุปเกี่ยวกับ Digital Transformation

Digital Transformation นั้นเข้ามาเพื่อช่วยให้ธุรกิจในยุคดิจิตัลนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันเข้ากับสถานการณ์ เริ่มต้นทำความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับองค์กร

ซึ่งหากท่านใดกำลังสนใจที่จะเริ่มต้นทำ Digital Transformer แต่ยังขาดความเข้าใจ ทาง Rocket สามารถช่วยคุณได้ เพราะมีบริการรับทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงรับยิงแอด ให้คุณวางใจและเติบโตไปพร้อมกับเรา


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation


 


shapeshapeshape

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาฟรี!

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Martech และ Business Transformation

Rocket BLOG

MarTech knowledge to help you stay ahead of the curve.

snowflake คืออะไร

Snowflake คืออะไร?

สโนเฟคความหมาย คือเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบน Cloud System ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และใ…

#MARKETING
big data คืออะไร

Big Data คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์ Big Data มีความสำคัญอย่างinteยิ…

#MARKETING
Database

Database คืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน ความสามารถในการจัดการและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคั…

#MARKETING

LINE

Call

Free trial

test

Contact

Contact us now

test

✓ Valid number ✕ Invalid number
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Now, you can engage like a digital giant