Referral Program คืออะไร Word of mouth จาก Customer

Referral Program คือ ลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่ให้ซื้อสินค้าและบริการ

Referral Program

3 พฤษภาคม, 2024

การทำธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จำเป็นต้องใช้เทคนิคกระตุ้นยอดขายด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้ทั้งลูกค้าเก่าได้ส่งต่อความรู้สึกประทับใจให้กับคนรอบข้าง หรือลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเลือกซื้อสินค้า หรือบริการมาก่อนตัดสินใจเข้ามาเลือกใช้บริการกับเรา ซึ่งหนึ่งในเทคนิคที่ธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้กันในตอนนี้ก็คือ Referral Program เป็นเทคนิคที่อาศัยการบอกต่อ เพื่อให้สินค้า หรือบริการมีความน่าเชื่อถือ และเพิ่มโอกาสในการกระตุ้นยอดขาย ในบทความนี้เราจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักว่า Referral Program คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง


สารบัญบทความ hide

Referral Program คือ ลูกค้าประจำแนะนำลูกค้าใหม่มาซื้อสินค้าและบริการ

Referral Program หรือ โปรแกรมแนะนำ คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ได้มีการแนะนำให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บริการ หรือซื้อสินค้า โดยทั่วไป Referral Program จะให้สิทธิประโยชน์ หรือส่วนลดพิเศษ ทั้งกับผู้ที่ทำการแนะนำ และผู้ถูกแนะนำ เมื่อมีการทำธุรกรรม หรือสั่งซื้อสินค้าตามที่ได้รับการแนะนำ จะมีระบบการตรวจสอบและบันทึก เพื่อให้เกิดการติดตามที่แม่นยำในการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่อไปในทุก ๆ รายการที่สำเร็จ เรียกได้ว่า Referral Program เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสนใจ และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่สร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่มีอยู่ในระยะยาวด้วยการแนะนำกับผู้อื่นที่อาจเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


ประเภทของ Referral Program มีอะไรบ้าง

โปรแกรม Referral แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Customer Referral Program

Customer Referral Program ประเภทนี้จะถูกนำมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขาย และรายได้ รวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจ การสร้างความน่าเชื่อถือ การเชื่อมโยงทางสังคม และเพิ่มความสำเร็จของโปรโมชั่นทางการตลาด

2. Affiliate Program

โปรแกรม Affiliate ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในหลายๆ ด้าน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจและการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทและการสร้างยอดขาย เพิ่มการเผยแพร่และการรับรู้ของแบรนด์ Brand Awareness รวมไปถึงเพิ่มการเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจในวงการเดียวกันหรือวงการที่เกี่ยวข้อง

3. Employee Referral Program

โปรแกรม Employee Referral ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มคุณภาพของการสรรหาบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคล โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสำหรับการโฆษณา หรือบริการสรรหาบุคคลภายนอก อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

4. Partner Referral Program

Partner Referral Program เป็นรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตร หรือบริษัทคู่ค้า ในการแนะนำสินค้า หรือบริการ ให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือการใช้บริการของธุรกิจทั้งสองฝ่าย โดยทั่วไปแล้วโปรแกรม Partner Referral จะให้สิทธิประโยชน์กับทั้งผู้ทำการแนะนำและบริษัทที่ถูกแนะนำ เมื่อมีการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการของกันและกัน


ขั้นตอนการทำงานของ Referral Program

สำหรับขั้นตอนการทำงานของ Referral Program นั้น จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

•   ก่อนที่จะเริ่มต้นทำ Referral Program ควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ว่าต้องการเพิ่มยอดขาย หรือสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เป็นต้น

•   ออกแบบโครงสร้างของ Referral Program โดยรวมถึงการกำหนดรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น เงินสด ส่วนลด สะสมแต้ม เป็นต้น และสร้างข้อเสนอ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการแนะนำ

•   พัฒนาระบบ หรือแพลตฟอร์มที่จะใช้ในการตรวจสอบและบันทึกการแนะนำ รวมไปถึงการสร้างลิงก์ หรือรหัสที่ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการแนะนำ

•   สร้างเนื้อหาและสื่อโปรโมทที่ชัดเจนและน่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการทำ Referral Program และสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้า หรือบริษัทที่ต้องการแนะนำ

•   ประกาศการทำโปรแกรม Referral และส่งเสริมให้กับลูกค้า หรือบริษัท โดยการใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ และการสนับสนุนลูกค้า หรือพันธมิตรในการเข้าร่วมโปรแกรม

•   ติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำและการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำ Referral Program เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และปรับปรุงโปรแกรมต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต

•   พิจารณาและปรับปรุงโปรแกรม Referral อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของธุรกิจอย่างเหมาะสม


ข้อดีของการมี Referral Program ต่อยอดธุรกิจเป็นเลิศ

การทำ Referral Program มีข้อดีหลายประการที่ช่วยทำให้ธุรกิจสินค้า หรือบริการ สามารถเพิ่มยอดขายและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง นอกจากนี้ก็ยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมีประโยชน์ต่อธุรกิจในอีกหลายด้านด้วยกัน ดังนี้

1. สามารถสร้างความเชื่อใจในกลุ่มลูกค้าได้

ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจากบุคคลที่เชื่อถือได้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์จริงกับสินค้า หรือบริการ จะส่งผลให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า หรือบริการเพิ่มมากขึ้น

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตามหากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ

Referral Program มีต้นทุนที่ต่ำกว่าวิธีการตลาดอื่น ๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือการโฆษณาออนไลน์ ทำให้ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตลาดลงได้มากเลยทีเดียว

3. ช่วยสร้างกำไรและเพิ่มรายได้ของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

Referral Program ช่วยในการเพิ่มยอดขาย และรายได้ของธุรกิจโดยตรง อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าที่มีอยู่และพันธมิตรนำเสนอสินค้า หรือบริการให้กับผู้อื่นได้ดีมากขึ้น ส่งผลให้เพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถสร้างฐานกลุ่มลูกค้าในระยะยาวได้

ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจาก Referral Program จะมีความสนใจและมีความเชื่อมั่นในสินค้า หรือบริการมากขึ้น เนื่องจากได้รับการแนะนำมาจากบุคคลที่เชื่อถือได้


วิธีการสร้าง Referral Program ในองค์กรทำอย่างไร

สำหรับวิธีการสร้าง Referral Program ในองค์กร สามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

1. กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน

ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้าง Referral Program ควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย referral program ideas ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรายละเอียดของโปรแกรม เช่น รางวัล หรือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เงื่อนไขการเข้าร่วม ที่เสมือกับการทำ Gamification รวมไปถึงออกแบบโครงสร้างเพื่อการติดตามและบันทึกข้อมูล

2. มองหาแหล่งทรัพยากรของการ Referral

สร้างเนื้อหาและช่องทางการโปรโมทที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมโปรแกรม Referral ให้กับลูกค้า หรือพันธมิตร โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ และการสนับสนุนลูกค้า หรือพันธมิตรในการเข้าร่วมโปรแกรม

3. วางแผนการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าด้วย Referral Program

เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ ก็ทำการวางแผนการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการขาย และทำการติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการแนะนำ และการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจาก Referral Program เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และปรับปรุงโปรแกรมต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของธุรกิจมากที่สุด


ข้อควรรู้ก่อนนำ Referral Program มาใช้งานจริงในองค์กร

หลังจากที่ได้ขั้นตอนการสร้าง Referral Program กันไปแล้ว ก่อนที่คุณจะนำ referral program ideas มาใช้งานในองค์กร ก็ควรรู้ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

1. ควรทำโปรแกรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า

การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้แน่ชัด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง เข้าใจความต้องการ, ความชอบ หรือพฤติกรรมการซื้อ รวมไปถึง ข้อเสนอ หรือสิทธิพิเศษที่น่าสนใจ เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมของคุณจะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากลูกค้า ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. สร้างโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ ด้วยการจ้าง Influencer

การใช้ Influencer Marketing ที่เหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของ Influencer กับสินค้า หรือบริการ และควรกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับ Influencer เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจ และการสนับสนุนที่เพียงพอในการแนะนำ ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Influencer เพื่อให้พวกเขาสนับสนุนการทำ Referral Program ของคุณได้อย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นการช่วยทำให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ไม่ควรทำให้เข้าถึงยากหรือมีความซับซ้อนมากจนเกินไป

การทำ Referral Program ควรเป็นกระบวนการที่เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อนมากเกินไป เพราะมีโอกาสที่จะลดความน่าสนใจได้ง่าย คุณควรทำให้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ Referral Program มีความชัดเจน เพื่อลดความสับสนและการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย ที่สำคัญคือ ให้คำแนะนำและคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วม Referral Program เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมโปรแกรมของเราให้มากที่สุด


Referral Program กลยุทธ์เด็ดลูกค้าบอกต่อลูกค้าเพิ่มยอดขายได้ดี

Referral Program คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้นำเสนอ การส่งเสริม หรือสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า หรือพันธมิตรที่มีอยู่ เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาแนะนำสินค้า หรือบริการของธุรกิจให้กับผู้อื่น โดยจะมีสิทธิพิเศษที่น่าสนใจ เช่น การให้รางวัล หรือสิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ทำการแนะนำได้สำเร็จ ซึ่ง Referral Program มีไว้เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนของลูกค้า หรือพันธมิตรของธุรกิจ ซึ่งการที่ลูกค้า หรือพันธมิตรสามารถแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ และแนะนำสินค้า หรือบริการให้กับผู้อื่น จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายและสร้างความเชื่อถือในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าทุกคนอยากทำ Digital Marketing อย่างชาญฉลาด สามารถเข้ามาใช้บริการของทาง Rocket รับทําการตลาดออนไลน์ ครบวงจร ที่จะสามารถสร้างยอดขายผ่าน ระบบ CRM เพื่อให้ลูกค้าที่อยู่ในระบบกลายเป็นลูกค้าที่ภักดีที่สามารถแนะนำลูกค้าคนอื่นๆ ให้เกิด Brand Loyalty ได้


shapeshapeshape

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาฟรี!

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Martech และ Business Transformation

Rocket BLOG

MarTech knowledge to help you stay ahead of the curve.

snowflake คืออะไร

Snowflake คืออะไร?

สโนเฟคความหมาย คือเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบน Cloud System ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และใ…

#MARKETING
big data คืออะไร

Big Data คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์ Big Data มีความสำคัญอย่างinteยิ…

#MARKETING
Database

Database คืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน ความสามารถในการจัดการและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคั…

#MARKETING

LINE

Call

Free trial

test

Contact

Contact us now

test

✓ Valid number ✕ Invalid number
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Now, you can engage like a digital giant