เจาะลึก ไขทุกข้อสงสัย Brand Loyalty คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เจาะลึก ไขทุกข้อสงสัย Brand Loyalty คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

Brand Loyalty

7 มีนาคม, 2023

ต้องการสร้างลูกค้าประจำในระยะยาว? มีวิธีทำได้จริงหรือ? ทำได้แน่นอนหากคุณได้ลองรู้จักกับ Brand Loyalty หรือก็คือ ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ แล้วการสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์นั้นสามารถทำได้อย่างไร ทำแล้วดีต่อธุรกิจหรือไม่ วันนี้เราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจแบบครบถ้วนทุกประเด็น


สารบัญบทความ hide

Brand Loyalty คือ

Brand Loyalty คือ ความจงรักภักดีในแบรนด์ ซึ่งหมายถึงความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และภูมิใจที่จะเลือกใช้สินค้าจากแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง โดยไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าแบบเดียวกันจากแบรนด์อื่น

เป็นความหมายที่นำมาใช้มากที่สุด เพราะนำมาวัดได้และเข้าใจได้ง่าย การที่ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าจากแบรนด์เดิมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความภักดีต่อแบรนด์ ตัวอย่างเช่น ลูกคนหนึ่งซื้อเสื้อจากแบรนด์ และกลับมาซื้อต่อทุกๆ เดือนหนึ่งเดือน โดยไม่เปลี่ยนใจไปซื้อแบรนด์อื่น

การทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและประทับใจต่อแบรนด์ เกิดจากประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจากแบรนด์ รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับ ซึ่งทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์นั้นเกิดจาก 3 ส่วนสำคัญด้วยกัน ได้แก่

  1. ความเชื่อมั่น (Confidence) ผู้ซื้อจะมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์เมื่อแบรนด์สามารถทำให้พวกเขารู้สึกวางใจและเชื่อมั่นได้ จากคุณภาพสินค้าและมาตรฐานที่คงเส้นคงวาของแบรนด์ ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าแบรนด์จะสามารถตอบสนองความต้องการได้ หากลูกค้าไม่มีความเชื่อมั่นก็จะต้องเสียเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจและสร้างเชื่อมั่นก่อนจะซื้อสินค้า
  2. การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค (Centrality) การทำให้แบรนด์สามารถเชื่อมโยงกับความเชื่อของผู้ซื้อ และสามารถทำให้พวกเขาประทับใจแบรนด์ จนถึงขั้นยกให้อยู่ในใจ เช่น ลูกค้าผู้หญิงมีความเชื่อว่า ผู้หญิงต้องใส่สูงทรงแบบนี้ หากคุณสามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความเชื่อของผู้หญิงได้ ก็จะเกิดความเชื่อมั่นและกลายเป็นความภักดีต่อแบรนด์
  3. ความง่ายในการเข้าถึง (Accessibility) หากแบรนด์นั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ก็จะก่อให้เกิดความภักดี เช่น เมื่อต้องการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องนึกถึง มาม่า หรือเมื่อนึกถึงน้ำอัดลมก็ต้องนึกถึง โค้ก เพราะหาซื้อได้ง่าย ลูกค้ารับรู้ว่าสามารถซื้อได้จากที่ไหน เนื่องจากมีการโปรโมทและสื่อสารกับลูกค้าอยู่เสมอ

ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรม Brand Loyalty

brand loyalty เกิดจาก

ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรม Brand Loyalty นั้นจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 อย่างด้วยกัน คือ

1. ความชื่นชอบของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์

ลูกค้าที่มีความรู้สึกดีๆต่อแบรนด์ จะทำการบอกต่อและแนะนำโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากแบรนด์ เพราะเป็นการกระทำที่มาจากความต้องการส่วนตัว จากความชื่นชอบและประทับใจที่มีต่อแบรนด์ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์อย่างแท้จริง

2. ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

แรงจูงใจที่สำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าอยากแนะนำ หรือบอกต่อ คือผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากแบรนด์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น การให้ส่วนลดในการชวนคนรู้จักมาเป็นลูกค้า ซึ่งการเอาผลประโยชน์มาใช้เป็นแรงจูงใจนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำกันอย่างปกติในวงการธุรกิจ เช่น การจ้างลูกค้ารีวิว แล้วให้ค่าตอบแทนบางส่วน หรือเป็นสิทธิพิเศษบางอย่าง อาจจะเป็นส่วนลด หรือแต้มคะแนนสำหรับทุกๆการรีวิว


ทำไม Brand Loyalty จึงสำคัญต่อธุรกิจ

การทำ Brand Loyalty เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อธุรกิจ เพราะเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างมาก ลูกค้าที่มีความภัคดีต่อแบรนด์จะเลือกกลับมาใช้แบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นการซื้อซ้ำ รวมถึงการสนับสนุนต่อแบรนด์ในทุกๆด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ดีที่ลูกค้าได้รับมาจากการใช้งานสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ จนกลายมาเป็นความภัคดีและเชื่อมั่นต่อแบรนด์

วิธีที่จะช่วยก่อให้เกิด Brand Loyalty ได้ดี คือการใช้งาน ระบบสมาชิก เพราะสามารถจัดการและบริหารข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบสะสมแต้ม เพื่อช่วยสร้างโอกาสการกลับมาซื้อซ้ำจากลูกค้า ซึ่ง Rocket มีบริการระบบสะสมแต้ม เพื่อให้คุณสามารถสร้าง Brand Loyalty เองได้อย่างง่ายๆ


สถิติที่น่าสนใจในการทำ Brand Loyalty ที่มีผลต่อธุรกิจ

brand loyalty คือ การตลาด

ทีนี้เราลองมาดูสถิติที่น่าสนใจจากการทำ Brand Loyalty ว่าจะมีผลต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง


ประเภทของ Brand Loyalty

  1. ความภักดีต่อแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (Emotional) เป็นประเภทที่ประกอบไปด้วยอารมณ์ ทัศนคติ ความประทับใจ ถือเป็นความภักดีที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และประสบการณ์ต่างๆที่เคยได้รับจากแบรนด์ ยิ่งลูกค้ามีความพึงพอใจมาก ก็ยิ่งก่อให้เกิด Brand Loyalty ได้ง่าย
  2. ความภักดีต่อแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผล (Rational) เป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับรู้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการ ที่ลูกค้าเคยได้รับประสบการณ์ผ่านการทดลองใช้งาน หรืออาจได้รับจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาด โดยสินค้าหรือบริการนั้นจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพราะหากไม่สามารถทำได้ก็อาจถูกปฏิเสธ และทำให้ไม่เกิด Brand Loyalty จากกลุ่มลูกค้า

ระดับความรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์

ความจงรักภักดีต่อแบรนด์

ระดับความภักดีของลูกค้า (brand loyalty) 6 ระดับ

1. ไม่มีความภักดีเลย

ลูกค้าไม่มีความภักดีต่อแบรนด์เลย สามารถซื้อสินค้าจากทุกแบรนด์ ไม่ได้ชื่นชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษ เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่ปัจจัย เช่น เลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่มีราคาถูกที่สุด

2 . ซื้อจนชิน

ในระดับนี้ ผู้บริโภคเริ่มมีความพึงพอใจและซื้อสินค้าจากแบรนด์หลายครั้ง โดยไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องเปลี่ยนแบรนด์ เนื่องจากมองว่าไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละแบรนด์ แต่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใจเสมอ หากแบรนด์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อีกต่อไป

3. พึงพอใจ

ผู้บริโภคมีประทับใจในสินค้า และเลือกที่จะซื้อจากแบรนด์ จะเปลี่ยนใจจากแบรนด์ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลที่มากเพียงพอ เช่น คุ้มค่ากับราคาที่เสียไป หรือ สินค้าแบรนด์อื่นมีคุณภาพที่ดีกว่า

4.ผู้ชื่นชอบ

ผู้บริโภคชื่นชอบสินค้าจากแบรนด์มาก จนถึงขั้นลุ่มหลง โดยไม่รู้ว่าเหตุผลอะไร รู้แค่ว่าจำเป็นจะต้องซื้อสินค้าจากแบรนด์นี้เท่านั้น

5.ยึดติดกับแบรนด์

ผู้บริโภคกลายเป็นลูกค้าอย่างเต็มตัว ระดับสูงสุดทั้งในด้านความสัมพันธ์และความภักดีที่มีต่อแบรนด์ จากการที่แบรนด์นั้นสามารถสร้างคุณค่าแก่ใจของลูกค้าได้ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การแจกรางวัลหรือแต้มสะสมสำหรับสมาชิก

6.หุ้นส่วน

ลูกค้าที่จงรักภักดีแบบก้าวขึ้นไปอีกระดับ คือ เลือกที่จะร่วมเป็นหุ้นส่วนของแบรนด์ มีส่วนร่วมในรายรับรายจ่ายและผลกำไรของแบรนด์ เป็นลูกค้าภักดีในระดับสูงที่สุด


Brand Loyalty มีทั้งหมดกี่กลุ่ม

ประเภทของ Brand Loyalty สามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่


ประโยชน์ของการทำ Brand Loyalty

ประโยชน์ต่างๆของการทำ Brand Loyalty ได้แก่

Brand Loyalty จะส่งผลให้เกิดยอดขายต่อเนื่องในอนาคต จากการซื้อซ้ำของลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์ ลูกค้ากลุ่มนี้ยังมีโอกาสบอกต่อแบรนด์ของคุณให้กับคนรู้จักของพวกเขา และไม่ว่าคุณจะนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ลูกค้าเหล่านี้ก็พร้อมจะซื้อและให้การสนับสนุนแบรนด์ของคุณไปตลอดอยู่ดี

ช่วยลดต้นทุนลงจากเดิม เพราะเมื่อลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์แล้ว กลายเป็นฐานลูกค้าที่มั่นคง ก็ไม่จำเป็นต้องหมดงบประมาณไปกับการสร้างลูกค้าอีกต่อไปแล้ว เพราะลูกค้าที่เลือกแบรนด์คุณแล้วจะเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ของคุณเท่านั้น

และถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจอยากสร้าง Brand loyalty ให้กับแบรนด์สินค้าและบริการของคุณ ต้องอ่านบทความ Loyalty Program คืออะไร? ทำไมร้านค้ายุคใหม่ถึงต้องมี? 


วิธีสร้าง Brand Loyalty เพื่อมัดใจลูกค้า

วิธีสร้าง Brand loyalty

1. สร้างจิตสำนึกและความเป็นเจ้าของร่วม

การทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ คอยแจ้งข่าวสารให้พวกเขารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ โปรโมชั่นใหม่ๆ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์ แล้วตอบแทนด้วยของรางวัญที่มีคุณค่า เพื่อทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษและเลือกแบรนด์ของเราให้เป็นที่หนึ่งในใจ และด้วยความทันสมัยของโซเชี่ยลมีเดียในปัจจุบัน ยิ่งทำให้การกระจายข่าวสารนั้นทำได้ง่ายและดียิ่งขึ้น

สร้าง Brand loyalty

2. ทำให้แบรนด์มีความคงเส้นคงวา

ความสม่ำเสมอหรือความคงเส้นคงวาของสินค้าและบริการ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เพราะถือเป็นมาตรวัดคุณภาพที่จะช่วยการันตีความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากแบรนด์ทุกครั้งที่ได้ใช้สินค้าหรือบริการก็ทำให้พวกเขาประทับใจ จนไม่คิดจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าของแบรนด์อื่นอีก และกลับมาซื้อสินค้าจากแบรนด์ของคุณซ้ำๆ แบรนด์ที่ดีจึงควรมีมาตรฐานที่คงเส้นคงวา ไม่เช่นนั้นก็อาจจะทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปหาแบรนด์อื่นได้

Brand loyalty ธุรกิจบริการ

3. งานบริการลูกค้าต้องมา

งานบริการลูกค้านั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อความประทับใจของลูกค้า เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการที่ลูกค้ามีความสนใจสินค้าหรือบริการ ไปจนถึงขั้นตัดสินใจซื้อ และหลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว แบรนด์ควรทำให้แน่ใจว่าลูกค้านั้นจะได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มไปจนจบกระบวนการ เพื่อสร้างโอกาสมัดใจให้พวกเขาชอบแบรนด์ของคุณ และทำให้เกิดการบอกต่อ รวมถึงการกลับมาซื้อซ้ำใหม่อีกครั้ง

Brand loyalty โปรโมทแบรนด์

4. ใช้ Influencer ช่วยโปรโมทแบรนด์

ผู้ที่มีชื่อเสียง นักร้อง นักแสดง หรือคนในวงการบันเทิงต่างๆ แน่นอนว่าบุคคลเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อผู้ติดตามอยู่แล้ว ไม่ว่าจะใช้สินค้าอะไร ยี่ห้ออะไร เหล่าผู้ที่ชื่นชอบหรือติดตามผู้มีชื่อเสียงคนนั้นก็ยินดีที่หาสินค้านั้นมาใช้ตาม ไม่ใช่เพียงแค่คนสองคน แต่หมายถึงกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมาก

ดังนั้น การนำคนเหล่านี้มาช่วยโปรโมทสินค้าหรือบริการ ผ่านการโฆษณา หรือกิจกรรมต่างๆของแบรนด์ จึงเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสสร้างลูกค้าใหม่ๆให้มาซื้อสินค้า ไปจนถึงขั้นตกหลุมรักและกลายมาเป็นสาวกของแบรนด์เลยทีเดียว

Brand loyalty คืออะไร

5. การออกแบบโลโก้ที่ต้องตาต้องใจ

การสร้างภาพลักษณ์ให้คนสามารถจดจำแบรนด์ได้ก็จำเป็นต่อการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ เพราะคนเราจะจดจำแบรนด์ได้จากโลโก้เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้สี รูปแบบ ตัวอักษรในโลโก้ ก็สามารถสื่อได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก อัตลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการจะสื่อ ซึ่งก็เป็นส่วนที่ส่งผลต่อความรู้สึกที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเห็นโลโก้แบรนด์ของคุณด้วย

ความจงรักภักดีต่อแบรนด์

รวบรวมข้อเสนอแนะและรีบแก้ไข

แบรนด์ที่ดีควรรับฟังเสียงของลูกค้า และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ แล้วนำมาพัฒนาให้แบรนด์ของคุณสามารถตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจและยังทำให้ลูกค้าไว้วางใจและเลือกใช้สินค้าจากแบรนด์ของคุณต่อไปในระยะยาว


วิธีรักษา Brand Loyalty ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์

คอยรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า แล้วนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงและแก้ไขแบรนด์ของคุณให้ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างเหมาะสม

กระแสสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงต้องคอยติดตามรับรู้ข่าวสารตลอด เพื่อให้สามารถปรับตัวทันกับสถานการณ์ ปรับสินค้าหรือบริการให้ทันสมัย ถูกใจลูกค้า

รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าแบรนด์จะสามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้เสมอ

คอยพัฒนาและผลักดันให้สินค้าและบริการของแบรนด์ มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอด ลดโอกาสที่พวกเขาจะเปลี่ยนใจไปหาแบรนด์อื่นๆ

นอกจากคุณภาพสินค้าสินค้า การให้บริการลูกค้ายังสำคัญ คอยอยู่เคียงข้างพวกเขาตลอดกระบวนการซื้อ ตั้งแต่เริ่มจนจบ และคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการแบรนด์ของคุณในทุกครั้ง

อย่าลืม Feedback ที่ได้รับจากลูกค้า เพราะฟีดแบคจากลูกค้านั้นสำคัญมาก เปรียบเสมือนตัววัดคุรภาพสินค้าว่าสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องรับฟังและนำมาฟีดแบคที่ได้นั้นมาพัฒนาแบรนด์ให้ดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้เสมอ


ความภักดีของลูกและความภักดีต่อแบรนด์ ต่างกันอย่างไร

Brand loyaltyต่อแบรนด์สินค้า

หลายๆท่านอาจจะมองว่าความภักดีของลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์ นั้นไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น ทั้งสองอย่างมีความแตกต่างที่ชัดเจนมากเลยทีเดียว

ความภักดีของลูกค้า จะเน้นไปที่การใช้จ่ายของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การแจกโปรโมชั่นลดราคา หรือแจกของรางวัล ในขณะที่ความภักดีต่อแบรนด์ จะเป็นในด้านของมุมมองที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ แบรนด์ของคุณเป็นอย่างไร? ลูกค้ารู้สึกอย่างไรเมื่อใช้งานแบรนด์ของคุณ? ความภักดีต่อแบรนด์จึงไม่ได้เกิดมาจากแค่ราคาของสินค้าแต่ละชิ้น แต่การที่แบรนด์สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และได้รับประสบการณ์อย่างไรต่อแบรนด์นั้นก็สำคัญอีกเช่นกัน


ตัวอย่างแบรนด์การทำ Brand Loyalty จากแบรนด์ชั้นนำ

ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการทำ Brand Loyalty จากแบรนด์ชั้นนำกันว่าพวกเขาใช้วิธีแบบไหนในการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

Amazon Prime

หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกัน Amazon Prime คือ โปรแกรมบริการระบบสมาชิกแบบชำระเงิน ซึ่งมีความพิเศษตรงสิทธิประโยชน์หลายๆ อย่างที่ลูกค้าจะได้รับจากการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น ส่งของฟรี ไม่เสียค่าส่งภายใน 2 วัน ระบบสตรีมมิ่งที่สามารถดูภาพยนต์ได้อย่างไม่มีจำกัด หรือสายนักอ่านก็สามารถเลือกยืม E-books จาก Prime Reading ได้ และยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

Amazon Prime  จึงเป็นการสร้างความแตกต่างในแบบของ Amazon เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าผ่าน Amazon ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้จริง เพราะสมาชิกที่เลือกสมัคร Amazon Prime นั้นสั่งซื้อสินค้ามากกว่าลูกค้าทั่วไปถึง 4 เท่าเลยทีเดียว


สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Brand Loyalty

Brand loyalty วิจัย

สรุปแล้ว Brand Loyalty คือ ความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ มีความเชื่อมั่นและวางใจที่จะใช้สินค้าจากแบรนด์เดิม และกลับมาซื้อซ้ำใหม่ เพราะความประทับใจที่ได้รับจากแบรนด์ ส่งผลให้เกิดยอดขายต่อเนื่อง ลดงบประมาณ และยังสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง หากสนใจหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม Rocket มีบริการทำ ระบบ CRM และ ระบบ POS เพื่อให้คุณสามารถสร้าง Brand Loyalty ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Brand Loyalty


 


shapeshapeshape

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาฟรี!

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Martech และ Business Transformation

Rocket BLOG

MarTech knowledge to help you stay ahead of the curve.

Odoo คือ

Odoo คืออะไร? ใช้ทำอะไร เหมาะกับธุรกิจแบบใด

ในโลกของซอฟต์แวร์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การหาโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่หลาก…

#MARKETING
salesforce crm คือ

เครื่องมือ Salesforce CRM คืออะไรมีฟีเจอร์ บริการใดบ้าง และเหมาะกับใคร?

ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างรวดเร็ว Salesforce คือ ผู้นำด้านโซลูชั่น CRM แบบคลาวด์ ได้นำเสนอชุด…

#MARKETING
snowflake คืออะไร

Snowflake คืออะไร?

สโนเฟคความหมาย คือเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบน Cloud System ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และใ…

#MARKETING

Now, you can engage like a digital giant