Persona คืออะไร สำคัญอย่างไร มีกี่ประเภท มีวิธีสร้างง่าย ๆ เรามีคำตอบ

Persona คืออะไร สำคัญอย่างไร มีกี่ประเภท มีวิธีสร้างง่าย ๆ เรามีคำตอบ

Persona คืออะไร สำคัญอย่างไร

31 ตุลาคม, 2022

การทำการตลาด สิ่งที่สำคัญในการทำอย่างหนึ่งคือการเข้าใจว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้เข้าใจบุคลิกของผู้ซื้อหรือกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง สิ่งนี้จะทำให้นักการตลาดสามารถเข้าใจได้ว่าเป้าหมายของผู้บริโภคที่มีความต้องการในสินค้าหรือบริการนี้คือใคร สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนในการซื้อได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังต้องการทราบถึงพฤติกรรมหรือความคิด ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากข้อมูลของลูกค้าในอดีตที่นำมรวมกันเพื่อสร้างข้อมูลเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารออกมา เรียกว่า Customer Persona

ยาวไปไม่อ่าน คลิกเลย

Persona (เพอโซน่า) คืออะไร

Persona คืออะไร? เพอโซน่า คือ วิธีการสร้างบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ที่ได้จากข้อมูลการวิจับการตลาดและการเก็บข้อมูล Persona เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะทำให้แบรนด์หรือธุรกิจสามารถเห็นภาพที่ชัดเจน ทำให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารนั้นตรงจุด ถูกเวลา และถูกเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของ Persona คืออะไร ใช้ทำอะไร

เหตุผลในการสร้างผู้ใช้จำลอง ได้แก่

ตัวอย่าง Persona

องค์ประกอบของ Persona

องค์ประกอบของ Persona ประกอบไปด้วย

Persona ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร

Persona ที่ดีควรมีลักษณะตามนี้

Persona มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Persona สามารถแบ่งได้หลากหลายประเภท โดยในวันนี้จะอธิบายถึง Persona หลักๆ 3 ประเภท ดังนี้

1. Buyer Persona

คือการใช้ข้อมูลการวิจัยทางการตลาดและการเก็บข้อมูลพฤติกรรม เพื่อให้สามารถนำมากำหนดบุคลิก และสามารถนำมาวิเคราะห์อธิบายลักษณะของลูกค้าให้กลายเป็นเหมือนบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ ด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ

ตัวอย่าง Buyer persona

2. Brand Persona

คือ การสร้างบุคลิกให้กับแบรนด์ ด้วยการใช้ทัศนคติ วิสันทัศน์ รวมไปถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะสื่อสารหรือนำเสนอออกไป นำมาวิเคราะห์รวมกันเพื่อให้เป็นบุคลิกภาพของแบรนด์ที่ชัดเจนและโดดเด่น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีบุคลิกภาพที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

Brand Persona คืออะไร

3. Customer Persona

เป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้า ทำให้สามารถรู้ได้ถึงพื้นเพของลูกค้าว่าเป็นอย่างไร ส่งผลให้การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายมีความสอดคล้องกับ Customer Persona กล่าวคือ เป็นการสร้างตัวแทนกลุ่มลูกค้าในอุดมคติ เพื่อให้รู้ถึงนิสัยใจคอของลูกค้า รวมไปถึงทราบพฤติกรรมของลูกค้าอีกด้วย

Customer Persona คืออะไร

เราสามารถนำ Persona ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

Persona สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อประยุกต์ใช้กับการตลาด เพราะจะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นในหลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็น อาชีพ รายได้ อายุ ความคิด ความกังวล พฤติกรรมของลูกค้า เรียกว่าเป็นการนำข้อมูลเชิงลึกมาประมวลเป็นกลยุทธ์ที่ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

นอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดแบบนี้ Rocket ยังมีเทคนิคแบบอื่นในการทำการตลาดออนไลน์ หรือ ยิงแอดโฆษณา สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ รับทำการตลาดออนไลน์ และ รับยิงแอด

การสร้าง Persona มีขั้นตอนอย่างไร

1. Brainstorm

รวมหัวกันกับทีมงานที่มีบทบาทหน้าที่หรือคนที่มีตำแหน่งในการพบปะกับลูกค้ามากที่สุดเช่น เซลล์ นักการตลาด ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าเป็นใคร ลักษณะเป็นอย่างไร กลุ่มไหน และทราบถึงรายละเอียดเชิงลึก อย่างเหตุผลในการซื้อ เหตุผลที่เลือกแบรนด์อื่นหรือปฏิเสธสินค้าหรือบริการของแบรนด์เรา ได้พบเจอแบรนด์ผ่านทางช่องทางใด สนใจหรือชื่นชอบเนื้อหาแบบไหน มักจะมีคำถามอะไรบ้าง เป็นต้น

ขั้นตอน Brainstorm

2. รวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ

ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มักจะมีการเก็บข้อมูลแบบ Insight หรือ ข้อมูลเชิงลึกของผู้ที่ใช้งานหรือเข้าชมอยู่ ไม่ว่าจะรูปแบบประชากร การเข้าชม การคลิกต่างๆ การสอบถามข้อมูล ทำให้แบรนด์สามารถรวบรวมข้อมูลทางสถิติต่างๆที่ต้องการและเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้มาจากการรวมหัวรวมทีมกัน

ทั้งนี้ Rocket ก็มีเทคโนโลยีทางการตลาด (MarTech) ที่ช่วยเก็บข้อมูลของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ระบบสมาชิก ระบบสะสมแต้ม หรือ โปรแกรม POS ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ หากสนใจศึกษา ทำความเข้าใจเพิ่มเติม สามารถคลิกได้เลย

รวบรวมข้อมูล Social Media Data

3. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากลูกค้า

หากข้อมูลที่ได้มานั้นยังไม่เพียงพอ ท่านก็สามารถเชิญลูกค้าที่เคยได้อุดหนุน และตรงกับเพอโซน่าที่คาดไว้มาสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นและลึกมากกว่าเดิม และยังสามารถทำการตลาดต่อยอดได้จากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้อีกด้วย

สัมภาษณ์ลูกค้า (Customer Interview)

4. สร้าง Persona

เมื่อได้ข้อมูลที่มากพอ ก็สามารถสร้าง Persona ได้ตามกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้แล้ว โดยควรใส่รูปภาพเพื่อแทนกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับลักษณะของข้อมูลที่ได้มาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน โดยอาจจะเป็นลูกค้าตัวจริงของแบรนด์ก็ได้ โดยสามารถแบ่งกลุ่มย่อยของ Persona ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ย่อยลงไปได้มากขึ้น โดยอาจทำขึ้นมา 3-4 Persona

ตัวอย่าง persona 2

ตัวอย่างของ Persona

Persona ควรมีองค์ประกอบตามในรูปนี้

Persona ตัวอย่าง

สรุป

Persona นั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำให้แบรนด์เข้าใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำการตลาด ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ก่อน แล้วนำมารวมกัน ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกในด้านของความสนใจ และพฤติกรรมของลูกค้า

นอกจากนี้ Persona ยังมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับ ระบบ CRM ได้ และในทางกลับกันเราก็ยังสามารถนำข้อมูลของลูกค้าจาก CRM มาทำให้ Persona ของเราเป็น Data-driven Persona ได้อีกด้วย

หากใครสนใจการทำการตลาดออนไลน์ หรือต้องการลองทำการตลาดออนไลน์ด้วยการใช้ Persona สามารถติดต่อ Rocket ได้เลย


shapeshapeshape

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาฟรี!

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Martech และ Business Transformation

Rocket BLOG

MarTech knowledge to help you stay ahead of the curve.

Odoo คือ

Odoo คืออะไร? ใช้ทำอะไร เหมาะกับธุรกิจแบบใด

ในโลกของซอฟต์แวร์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การหาโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่หลาก…

#MARKETING
salesforce crm คือ

เครื่องมือ Salesforce CRM คืออะไรมีฟีเจอร์ บริการใดบ้าง และเหมาะกับใคร?

ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างรวดเร็ว Salesforce คือ ผู้นำด้านโซลูชั่น CRM แบบคลาวด์ ได้นำเสนอชุด…

#MARKETING
snowflake คืออะไร

Snowflake คืออะไร?

สโนเฟคความหมาย คือเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบน Cloud System ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และใ…

#MARKETING

Now, you can engage like a digital giant