Target Audience คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการตลาด

Target Audience คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการตลาด

ทำความรู้จัก Target Audience

30 พฤศจิกายน, 2022

แน่นอนว่าการที่เราต้องการที่จะสื่อสารข้อมูลอะไรออกไปก็ย่อมต้องมีผู้รับสารนั้น และยิ่งในการทำการตลาด ผู้รับสารคือสิ่งที่สำคัญ และผู้รับสารเหล่านั้นมีส่วนอย่างมากในกระบวนการทางการตลาด เพราะต้องเป็นผู้ที่สนใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ นั่นก็คือ Target Audience หรือ กลุ่มเป้าหมาย นั่นเอง แต่กลุ่มเป้าหมายคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ไปติดตามกันได้เลย

ยาวไปไม่อ่าน คลิกเลย

Contents hide

Target Audience คืออะไร

Target Audience คือ คนกลุ่มใหญ่ที่ธุรกิจหรือแบรนด์ต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดในการตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ต้องดูจากข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ ที่อยู่ รายได้ต่อเดือน เพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกนำมาแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเอง

Target Group คืออะไร แตกต่างจาก Target Audience อย่างไร

Target Group คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือส่วนตลาดที่ต้องมีการเข้าไปดำเนินกิจกรรมด้านดารตลาด เพื่อตอบสนองให้กับผู้บริโภคกลุ่มนั้น แตกต่างกับ Target Audience ตรงที่มีการแบ่งจากพื้นที่การตลาด หรือกลุ่มคนจำนวนมากนั่นเอง

Target Market แตกต่างจาก Target Audience อย่างไร

Target Market คือส่วนการตลาด ที่ต้องการจะทำการตลาด เพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคในตลาดนั้นๆ แตกต่างกับ Target Audience ที่เน้นไปที่ตัวบุคคล

ตัวอย่าง Target Audience/ Target Group

ตัวอย่างของ Target Audience/ Target Group จะแบ่งได้จาก เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ที่อยู่ รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ด้วย

Target Audience มีความสำคัญอย่างไร

ความสำคัญของ Target Audience คือ

1. ช่วยให้มีแนวทางในการทำการตลาดที่ชัดเจน

การทำ Target Audience จะช่วยให้สามารถมีแนวทางในการทำการตลาดที่ชัดเจนได้ เพราะรู้ว่าควรมุ่งเป้าหมายไปยังลูกค้ากลุ่มใด เหมือนสินค้า ที่ต้องรู้ว่าผลิตเพื่อใคร มีจุดประสงค์อย่างไร และต่อมาก็คือการทำการตลาดให้ตรงใจและตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้า

2. ทำให้ Target Audience เกิด Reaction และ Interaction

ด้วยการนำข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ทราบถึงความต้องการจริงๆของเป้าหมาย และทำให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

3. การเพิ่มผลกำไรและยอดขาย

การทำ Target Audience นั้นจะเป็นการทำให้เราทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำตลาดอย่างชัดเจน รวมถึงทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภค จึงส่งผลให้แบรนด์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ไม่ยาก

ประเภทของ Target Audience

ประเภทของ Target Audience มีดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากรเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่อธิบายถึงบุคคล ปัจจัยทางประชากรประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น อายุ การศึกษา ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพศ รายได้ และอื่นๆ

2. กลุ่มเป้าหมายตามความสนใจเฉพาะในการซื้อ

หลายธุรกิจใช้ข้อมูลความสนใจเฉพาะในการซื้อมาวิเคราะห์ นี่เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องมีเพื่อทำความเข้าใจความสนใจซื้อสินค้าหรือบริการและความสนใจของผู้มีโอกาสกลายเป็นลูกค้า

3. กลุ่มลูกค้าตามความสนใจส่วนบุคคล

ความสนใจประกอบกันเป็นงานอดิเรก ความหลงใหล พฤติกรรม สิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย อ่านและมองหา อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ประเภทภาพยนตร์ แนวเพลง รถยนต์ หนังสือ และไลฟ์สไตล์ เป็นต้น

วิธีค้นหา Target Audience 

วิธีค้นหา Target Audience

วิธีการค้นหา Target Audience ทำได้ไม่ยาก ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. ใช้ Marketing Technology

การใช้เครื่องมือหรือ Martech มาช่วยเหลือนั้นจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการค้นหา Target Audience เพราะเครื่องมือเหล่านี้จะมีเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า รวมไปถึงพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์อีกด้วย ช่วยให้เรามีข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อทำ Target Audience ต่อไป เครื่องมือที่น่าสนใจได้แก่

2. ศึกษาจาก Direct หรือ Indirect Competitors

แน่นอนว่านี่เป็นวิธีการที่มีกันมานานแล้ว นั่นก็คือการศึกษาจากคู่แข่งหรือธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น หากต้องการเปิดร้านทำผม ก็ต้องมีการสังเกตหรือศึกษาร้านทำผมในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นคนแบบไหน มีอะไรที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์การตลาดของคู่แข่งได้อีกด้วยว่าใช้วิธีการหรือกลยุทธ์แบบไหนในการทำการตลาด

3. Marketing Research

การวิจัยการตลาดส่วนมากจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทำแบบสอบถามและสัมภาษณ์ลูกค้า แน่นอนว่าไม่ว่าธุรกิจของคุณจะทำอะไร 2 สิ่งนี้คือสิ่งที่ควรพึงกระทำอยู่แล้ว เพราะสามารถทำให้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติได้ด้วย และยังเป็นการโปรโมตแบรนด์ไปในตัว นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับฟีดแบคเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้อีก

4. รู้ว่าใครคือลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้า

การหาลูกค้าอาจจะมีความท้าทายอยู่บ้าง ดังนั้นจึงให้มองมุมกลับอาจจะเห็นภาพที่ง่ายมากขึ้น นั่นก็คือ ดูว่าใครบ้างที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้า หรือ Target Audience ของคุณ นี่ก็จะช่วยคัดกรอง และทำให้เห็นภาพของกลุ่มลูกค้าได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

5. ทำ Customer Persona

การทำ Persona ของลูกค้าขึ้นมา ก็จะเป็นการแยกกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนด้วยพฤติกรรมของลูกค้าหลายๆคน นำมารวมกัน ทำให้เห็นภาพ นอกจากนี้จะทำให้แบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เราทำการตลาดได้ตรงกับลูกค้ามากที่สุด

เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย มี 2 วิธีหลักๆดังนี้

1. 3W1H – Who/What/Why/How

คือการแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

2. STP – Segment Target และ Position

เริ่มต้นจากการแบ่ง Segment คือการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่มีลักษณะเฉพาะ จากการแบ่งตามข้อมูลประชากร จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรม ต่อด้วยการวิเคราะห์ Target ด้วยการนำข้อมูลจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มใดดีที่สุด สามารถสร้างมูลค่าได้มากที่สุด ต่อด้วยการวาง Position คือการวางตำแหน่งสินค้าและบริการของเรา ด้วยการจำกัดขอบเขตให้แคบลง ระบุด้วยข้อเสียของแต่ละกลุ่มและนำมาวางแผนการตลาดและออกแบบวิธีที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือก Target Audience

เงื่อนไขในการเลือก Target Audience มีดังนี้

สรุปเกี่ยวกับ Target Audience

Target Audience เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ธุรกิจหรือแบรนด์ต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดในการตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ต้องอิงจากข้อมูลประชากรในการค้าหาหรือตั้งกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการทำการตลาดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่หากท่านไม่อยากปวดหัวเองกับรายละเอียดที่จุกจิก ทาง Rocket ของเราก็มีบริการ รับทำการตลาดออนไลน์ และ รับยิงแอด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกด้วย หากสนใจสามารถติดต่อพวกเราได้ตลอดเวลาในทุกๆช่องทาง


shapeshapeshape

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาฟรี!

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Martech และ Business Transformation

Rocket BLOG

MarTech knowledge to help you stay ahead of the curve.

snowflake คืออะไร

Snowflake คืออะไร?

สโนเฟคความหมาย คือเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบน Cloud System ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และใ…

#MARKETING
big data คืออะไร

Big Data คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์ Big Data มีความสำคัญอย่างinteยิ…

#MARKETING
Database

Database คืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน ความสามารถในการจัดการและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคั…

#MARKETING

LINE

Call

Free trial

test

Contact

Contact us now

test

✓ Valid number ✕ Invalid number
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Now, you can engage like a digital giant