Inbound Marketing (การตลาดแบบแรงดึงดูด) คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ

Inbound Marketing (การตลาดแบบแรงดึงดูด) คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ

Inbound Marketing คืออะไร มาทำความเข้าใจกัน

5 ตุลาคม, 2022

ในยุคปัจจุบันที่มีการตลาดมากมายหลายรูปแบบ ถูกปรับแต่งไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย Inbound Marketing ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการตลาดที่รองรับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้า แต่ Inbound Marketing คืออะไร เป็นการตลาดแบบใด บทความนี้มีคำตอบ

ยาวไปไม่อ่าน คลิกเลย

Inbound Marketing คืออะไร?

Inbound Marketing คือ การตลาดที่ใช้วิธีการดึงลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาเอง แทนที่จะเป็นการผลักข้อมูลออกไปแบบ Outbound เหมือนแต่ก่อน การทำการตลาดแบบ Inbound Marketing คือการตลาดแบบเลือกที่จะเผยแพร่คอนเทนต์ที่น่าสนใจออกไป แล้วให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเข้ามาหาเอง แทนที่จะส่งคอนเทนต์อย่างโฆษณาหรือแบนเนอร์แบบเดิม วิธีการนี้ทำให้แบรนด์และสินค้าสามารถเป็นที่รู้จักได้ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า

Inbound Marketing สำคัญอย่างไร?

Inbound Marketing สำคัญอย่างไร?

Inbound Marketing มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำการตลาดในยุคสมัยนี้เพราะ

ใครเหมาะที่จะทำ Inbound Marketing?

เห็นถึงความหมายและความสำคัญของ Inbound Marketing กันไปแล้ว หลายคนก็อาจจะอยากทำการตลาดในรูปแบบนี้ แต่ธุรกิจแบบไหนจะเหมาะกับการทำ Inbound Marketing บ้าง

จุดสำคัญของการทำ Inbound Marketing คืออะไร?

จุดสำคัญหรือหลักการที่สำคัญของ Inbound Marketing คือ การเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นี่จึงทำให้แบรนด์ต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อลูกค้า เพื่อให่ได้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ ด้วยกลยุทธ์การทำ Inbound Marketing ดังนี้

Inbound กับ Outbound marketing แตกต่างกันอย่างไร?

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าการทำการตลาดแบบ Inbound Marketing คือการทำสื่อหรือคอนเทนต์ให้เป็นที่น่าสนใจ มีประโยชน์และลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายก็จะเข้าหาคุณเอง แต่ Outbound Marketing คืออะไร และแบบใดที่ดีกว่ากัน?

Outbound Marketing

ทำความรู้จัก Outbound Marketing

Outbound Marketing คือ การตลาดแบบแรงผลัก นั่นก็คือ การผลักสื่อหรือคอนเทนต์ที่ต้องการจะสื่อสารออกไปให้ตรงไปสู่ลูกค้าโดยตรง เช่น การโทรหาลูกค้า การส่งอีเมลหาลูกค้า โฆษณาตามแหล่งต่างๆหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ป้ายโฆษณา แบนเนอร์ต่างๆ รวมไปถึงการทำแคมเปญการตลาด สิ่งเหล่านี้คือ การตลาดแบบแรงผลักทั้งสิ้น

Inbound Marketing กับ Outbound Marketing แบบไหนดี

การตลาดทั้งสองแบบไม่มีสิ่งไหนดีกว่ากัน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเป้าหมาย บริบทของธุรกิจ สินค้าหรือบริการของคุณว่ามีลักษณะและความต้องการแบบใด
หากว่าคุณต้องการการทำกำไรในระยะเวลาสั้นๆ ขายสินค้าทั่วๆไปที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก การทำการตลาดแบบ Outbound Marketing น่าจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกว่า
แต่ถ้าคุณต้องการทำธุรกิจในระยะยาว และพร้อมที่จะลงทุนโดยได้รับผลในเวลาที่นานกว่า และขายสินค้าระหว่างธุรกิจ หรือเจาะตลาดเฉพาะด้านเฉพาะกลุ่ม การทำ Inbound Marketing ก็จะตอบโจทย์ได้มากกว่านั่นเอง

Inbound Marketing Framework

การทำความเข้าใจถึงหลักการทำงานของ Inbound Marketing เป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดรูปแบบนี้ Rocket จึงอยากให้คุณได้เรียนรู้ และรู้จักกับ Inbound Marketing Framework ซึ่งก็คือ กรอบการทำงานและแนวคิดของการตลาดแรงดึงดูดที่มีแบบแผนที่ชัดเจนและนำไปใช้งานได้จริง

1. Attract

ขั้นตอนแรกคือ Attract หรือการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาเข้าชมสินค้าและแบรนด์ของคุณ แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้การตลาดแบบ Inbound ได้ผลดีที่สุด เช่น Rocket ที่เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือในการทำ Digital Marketing นั่นเอง

2. Engage

ขั้นตอนนี้เป็นการทำให้ผู้ที่สนใจมาเข้าชมสินค้า บริการหรือแบรนด์ของคุณเปิดใจ และอุดหนุนคุณในที่สุด โดยมีเทคนิคและวิธีการหลากหลายรูปแบบ โดยอาจจะเน้นไปที่การแก้ปัญหา Pain Point ของลูกค้า เพราะหากคุณแก้ปัญหาได้ ลูกค้าก็จะเริ่มมีใจให้แบรนด์และต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ต่อด้วยการทำให้คนกลุ่มนี้เปลี่ยนเป็นลูกค้าที่อุดหนุนคุณ

3. Delight

หลังจากที่คุณมีลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่จะทำอย่างไรให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนคุณซ้ำ ขั้นตอนนี้จะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำกับคุณด้วยความหลงในสินค้าหรือแบรนด์ ทั้งยังบอกต่อให้กับคนรอบตัวของลูกค้า ด้วยการมีการบริการหลังการขาย การช่วยเหลือสนับสนุน ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการของคุณมากที่สุด เพราะการบอกต่อมีพลังมากกว่าการโฆษณาเองเป็นไหนๆ

ข้อดีของ Inbound Marketing

หลังจากที่รู้จักหลักการและกลยุทธ์ในการทำ Inbound Marketing ไปแล้ว มารู้ถึงข้อดีของการตลาดแบบแรงดึงดูดกันบ้าง

1. ได้ลูกค้าประจำ และลูกค้าที่มีคุณภาพ

ได้ลูกค้าประจำ และลูกค้าที่มีคุณภาพ เกิดจากการที่คุณทำให้สินค้าและแบรนด์ของคุณทำการตลาดรูปแบบนี้จนเห็นผลลัพธ์ กลุ่มลูกค้าของคุณจะเหนียวแน่น กลับมาอุดหนุนซ้ำ นอกจากนี้ยังมีการบอกต่อให้กับผู้อื่นรอบตัวด้วย

2. แบรนด์เติบโตแบบก้าวกระโดด

การทำการตลาดแบบแรงดึงดูดจะส่งผลให้ฐานลูกค้าของคุณแผ่ขยายขนาดออกไป และยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ การเติบโตของสินค้าและแบรนด์ของคุณก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดตามไปด้วยเท่านั้น

3. ปรับปรุงข้อบกพร่องของแบรนด์ได้ถูกต้อง

เนื่องจากสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง การได้รับฟีดแบคหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ เพื่อให้แบรนด์ของคุณมีความแข็งแรงและเติบโตได้มากกว่าเดิม

ข้อควรพิจารณาสำหรับการทำ Inbound Marketing

Inbound Marketing การตลาดแบบแรงดึงดูด นั้นมีข้อดีและความน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่ก็มีข้อพิจารณาเช่นกัน

ตัวอย่างการทำ Inbound Marketing (case studies)

ตัวอย่างการทำ Inbound Marketing

Rocket Digital มีเคสการทำ Inbound Marketing ที่หลากหลาย แต่ล่าสุดที่ถึงเป้าหมายน่าสนใจนั่นก็คือ Spring Tower

Spring Tower เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ ที่ตั้งตระง่านอยู่บริเวณแยกพญาไท – เพชรบุรี เดินทางสะดวกทั้งรถส่วนตัวและขนส่งสาธารณะ ใกล้รถไฟฟ้า BTS ราชเทวีและ Airport Link พญาไท ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ
โดย Rocket เข้าไปช่วยเหลือในการทำ Inbound Marketing และ ทำการตลาดในรูปแบบอื่นๆประสานไปด้วย เราทำทั้งคอนเทนต์เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Spring Tower และมีการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้กลยุทธ์ต่างๆ จนได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
จากสถิติภาพรวมพบว่า ตั้งแต่เริ่มทำการตลาดมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่ถึง 60.44% จากทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการชมเว็บไซต์ เช่น การอ่านคอนเทนต์ การคลิก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาชมนั้นเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในตัวสินค้าจริงๆ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์นั้น 72% มากจากการค้นหาผ่าน Google Search และที่เหลือมาจาก LinkedIn และ Facebook

หากคุณต้องการทำการตลาดแบบ Inbound Marketing แบบนี้ Rocket Digital มี บริการรับทำการตลาดออนไลน์ ที่คอยแนะนำคุณเกี่ยวกับการทำ inbound marketing และผสานกับการทำการตลาดรูปแบบอื่นๆด้วย เพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายร่วมกันกับเรา

สรุป

ในยุคที่หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และธุรกิจต่างๆก็มีพัฒนาการเพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่าลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การเลือกใช้กลยุทธ์หรือรูปแบบการทำการตลาดก็ย่อมเป็นสิ่งสำคัญ และการทำ Inbound Marketing ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำการตลาดที่ได้ผลที่มั่นคง และเหมาะกับธุรกิจที่เน้นการทำการตลาดในระยะยาว
หากคุณต้องการทีมการตลาดออนไลน์ที่จะเข้ามาช่วยทำ Inbound Marketing ก็สามารถติดต่อ Rocket Digital ได้ทุกเวลาทุกช่องทาง


shapeshapeshape

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาฟรี!

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Martech และ Business Transformation

Rocket BLOG

MarTech knowledge to help you stay ahead of the curve.

Customer Retention

Customer Retention การรักษาลูกค้าเก่าให้นานที่สุดทำอย่างไร

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้สามารถเดินหน้าต่…

#MARKETING
Referral Program

Referral Program คือ ลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่ให้ซื้อสินค้าและบริการ

การทำธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จำเป็นต้องใช้เทคนิคกระตุ้นยอดขายด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้ทั้งล…

#MARKETING
Data Warehouse คืออะไร

Data Warehouse คืออะไร? ไม่อยากตก เทรนด์ Data ต้องรู้เอาไว้

ในโลกของการตลาดดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูล หรือ Data กลายเป็นสิ่งสำคัญต่อแบรนด…

#MARKETING

แอดไลน์เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการตลาด

แอดไลน์

Now, you can engage like a digital giant