เทคนิคการเขียน Marketing Plan ง่าย ๆ พร้อมตัวอย่าง

เทคนิคการเขียน Marketing Plan ง่าย ๆ พร้อมตัวอย่าง

เทนนิคการเขียน marketing plan

26 ธันวาคม, 2022

หากว่าคุณเป็นคนหรือรับผิดชอบหน้าที่ในการวางแผนการตลาดให้กับบริษัทหรือแม้แต่กิจการของคุณ แต่ยังไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง หรือต้องเริ่มที่ตรงจุดไหนดี ยิ่งใกล้ช่วงสิ้นปีแบบนี้การวางแผนการตลาดหรือ Marketing Plan นั้นยิ่งกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการตลาดเพื่อปีใหม่ที่จะถึง ทั้งแคมเปยการตลาด เป้าหมาย และทิศทางของการเติบโต 

เพราะหากไม่มีการวางแผนแน่นอนว่าจะต้องพบเจอกับความวุ่นวายยุ่งเหยิงอย่างแน่นอน เพราะจะพบเจอปัญหาในการคำนวณงบประมาณ การจ้างงานหรือทีมงาน เพราะฉะนั้นการทำแผนผังการตลาด, วางแผนการตลาด หรือ Marketing Plan ย่อมมีความสำคัญกับธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ Rocket จึงจะอธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ และวิธีการในการทำ Marketing Plan ไปติดตามกันต่อได้เลย


สารบัญ

Marketing Plan คืออะไร

ความสำคัญของ Marketing Plan

องค์ประกอบของ Marketing Plan

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำ Marketing Plan

เทคนิคในการทำ Marketing Plan ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง Marketing Plan

สรุปเกี่ยวกับ Marketing Plan

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Marketing Plan


Marketing Plan คืออะไร

marketing plan คือ

Marketing Plan คือ แผนการตลาดนั่นเอง แผนการตลาดจะเป็นแผนที่ถูกวางล่วงหน้าเพื่อสร้างทิศทางของการทำการตลาดล่วงหน้า ไม่ว่าจะระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ตาม ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละธุรกิจ โดยต้องมีการกำหนดเป้าหมาย กำหนดทิศทางการดำเนินการที่ชัดเจน แผนการตลาดจะครอบคลุมทั้งการทำโฆษณา การทำแคมเปญ การคิดโปรโมชั่น ภาพรวมของเป้าหมาย รายละเอียดต่างๆ และระยะเวลาในการทำเนินการ และที่สำคัญต้องมี KPI เพื่อวัดผลหรือชี้วัดประสิทธิภาพของการทำ Marketing Plan นั่นเอง


ความสำคัญของ Marketing Plan

แน่นอนว่าการทำการตลาดนั่นจุดประสงค์เพื่อไว้ช่วยในการขายสินค้าหรือบริการ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเเภทใดก็ตาม หากไม่สามารถขายได้ก็ไม่สามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นการทำ Marketing plan หรือวางแผนการตลาดย่อมมีความสำคัญกับทุกธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งในยุคสมัยที่มีการแข่งขันกันสูงทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ 

ดังนั้นการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการ และวัดผลลัพธ์ในการทำการตลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น และยังช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อีกด้วย


องค์ประกอบของ Marketing Plan

องค์ประกอบของ Marketing plan

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจประเภทไหนก็ตามการทำ Marketing Plan ควรมีองค์ประกอบทั้งหมด ดังนี้

1. ข้อมูลภาพรวมขององค์กรหรือบริษัท

ข้อมูลภาพรวมขององค์กรหรือบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกๆของการทำ Marketing Plan เพราะว่าภาพรวมเหล่านี้เป็นดั่งบทสรุปขององค์กรนั่นเองไม่ว่าจะเป็น

เพื่อให้สามารถสรุปและระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบกระชับ ช่วยให้สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และเตรียมแผนการตลาดที่ตอบโจทย์เฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

2. การวิเคราะห์ลูกค้า

บุคคลสำคัญของธุรกิจนั่นก็คือลูกค้านั่นเอง เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจลูกค้าย่อมเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาด เพราะถ้ามีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดจะทำให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยสามารถทำ Persona เพื่อจำลองลูกค้าของคุณได้จากข้อมูลเหล่านี้

3. การวิเคราะห์คู่แข่ง

การต่อสู้หรือปะทะกับคู่แข่งคือสิ่งที่ต้องพบเจออยู่ตลอดเวลาในการทำธุรกิจและการทำการตลาด ดังนั้นการที่จะมีชัยเหนือคู่แข่งได้จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อดูว่าสิ่งไหนที่คู่แข่งทำได้ดี และสิ่งไหนที่คุณสามารถนำมาเติมเต็มให้กับธุรกิจของคุณได้ เช่น

4. การวิเคราะห์ SWOT

ถือว่าเป็นพื้นฐานในการทำการตลาดเลยสำหรับกลยุทธ์ SWOT เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงในการทำการตลาดและการทำธุรกิจ โดยสามารถใช้ข้อมูลได้จากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายใน และมาจากการทำกลยุทธ์ทางการตลาด

5. กลยุทธ์การตลาด

การทำกลยุทธ์การตลาดเพื่อทำ Marketing Plan จะประกอบไปด้วย 7Ps เพื่ออธิบายว่าธุรกิจของคุณทำการตลาดอย่างไร สิ่งไหนคือสิ่งที่จะมอบให้แก่ลูกค้าของคุณโดยที่คู่แข่งไม่สามารถมอบให้ได้ 7Ps ประกอบไปด้วย

6. งบประมาณ

งบประมาณหรือจำนวนเงินที่ธุรกิจได้จัดสรรหรือแบ่งไว้สำหรับทำการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและตรงกับเป้าของ Marketing Plan โดยมีการระบุไว้ว่ามีรายจ่ายเท่าไหร่ และควรจะพิจารณางบประมาณจากค่าใช้จ่ายหลักๆที่ต้องชำระ เช่น 

7. ช่องทางการตลาด

ช่องทางในการทำการตลาดก็เหมือนเป็นหนทางที่ทำให้คุณโปรโมตสินค้าของคุณผ่านการโฆษณาและยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล รวมไปถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย และเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของคุณหากคุณต้องการเผยแพร่คอมเทนต์บนโซเชียลมีเดีย แต่คุณต้องทราบก่อนที่จะเลือกช่องทางเหล่านี้ว่า คุณจะใช้ช่องทางนี้ไปเพื่ออะไร รวมไปถึงวิธีการที่จะใช้ในการวัดผลลัพธ์ของการเลือกใช้ช่องทางเหล่านี้ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความเติบโตต่อไปได้นั่นเอง

8. การประมาณการทางการเงิน

เมื่อคุณทราบถึงช่องทางที่ต้องการลงทุนแล้ว และรู้ถึงงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ คราวนี้ก็สามารถวางแผนได้แล้วว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการลงทุนทำการตลาด โดยกำหนกลยุทธ์ตาม ROI ที่ต้องการ ทำให้สามารถคิดและประมาณการทางการเงินสำหรับ Marketing Plan ได้


สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำ Marketing Plan

marketing plan ทำยังไง

สิ่งสำคัญในการทำ Marketing Plan นั่นก็คือการทำตามองค์ประกอบทั้ง 7 ข้อที่กล่าวไปข้างต้นเพื่อทำให้แผนการตลาดช่วยตอบโจทย์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ และนอกจากนี้การทำให้ช่องทางทั้งหลายสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่นก็จะมีส่วนช่วยในการทำ Marketing Plan เป็นอย่างมาก เพราะหากไม่มีแผนการแล้ว การมาด้นสดก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำเพราะจะพบได้กับความวุ่นวายและยุ่งเหยิง


เทคนิคในการทำ Marketing Plan ให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคในการทำ Marketing Plan ให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้

1. การวิเคราะห์สถานการณ์

ก่อนอื่นเลย การวิเคราะห์คือสิ่งสำคัญไม่ว่าจะ SWOT ที่เป็นการสำรวจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และยังต้องมีการสำรวจสถานการณ์การตลาดในปัจจุบันด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ของตลาดปัจจุบัน รวมไปถึงความเข้าใจเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณอีกด้วย 

2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าการทำ Persona จะช่วยให้คุณสามารถรู้ได้ถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณว่าพวกเขาเหล่านั้นคือใคร จากข้อมูลของลูกค้าเดิมที่มีอยู่อย่าง อายุ เพศ รายได้ และความสนใจ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงพฤติกรรมอีกด้วย 

3. การตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการตั้ง KPI จะเป็นตัวกระตุ้นและเป็นการเกณฑ์ในการวัดผลลัพธ์อีกด้วย การตั้งเป้าหมายต้องอยู่บนพื้ืนฐานของความเป็นจริง สามารถวัดผลได้ สามารถบรรลุผลได้ มีความสอดคล้องกับธุรกิจ 

4. วิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจคุณ

หลังจากรู้ถึงเป้าหมายก็ต้องทราบถึงกระบวนการหรือวิธีการที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการบรรลุได้ นอกจากนี้ยังควรทราบด้วยว่าช่องทางที่คุณเลือกนั้นต้องเน้นสิ่งใดเป็นพิเศษที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้ เมื่อเป้าหมายชัดเจน การกำหนดกลยุทธ์ก็ย่อมทำได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

5. กำหนดงบประมาณ

แต่ก่อนที่จะไปเริ่มใช้กลยุทธ์ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ งบประมาณ เช่น งบประมาณในการโฆษณาต้องเพียงพอกับแผนที่วางเอาไว้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้นั่นเอง ดังนั้นการจัดสรรหรือแบ่งงบประมาณจึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำ Marketing Plan


ตัวอย่าง Marketing Plan

ตัวอย่าง marketing plan

เราจะสมมติเคสตัวอย่างในการทำ Marketing Plan ทั้ง 7 ขั้นตอนแบบคร่าวๆ ดังนี้

สมมติว่าเป็นธุรกิจขายเสื้อผ้า

 1. ขั้นตอนในการรู้ภาพรวมของร้านค้า ได้แก่
  – ชื่อร้าน: ร็อคเก็ต
  – ที่อยู่: สาทร
  – พันธกิจ: ขายเสื้อผ้าแก่คนรุ่นใหม่
  – กลุ่มผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้า
 2. วิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่มีอยู่มาทำ Persona ด้วยข้อมูลเหล่านี้
  – อายุ: 23-35
  – ที่อยู่: กรุงเทพ
  – ชื่อ: นางสาวชูใจ
  – เป้าหมาย: ซื้อเสื้อผ้า
  – ความสนใจ: แฟชั่น
  – ปัญหาที่พบ: เสื้อผ้าดูล้าสมัย
  ด้วยวิธีการนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี
 3. วิเคราะห์คู่แข่ง ทั้งการวางตำแหน่งการตลาด ขายใคร ส่วนแบ่งการตลาดในการขายเสื้อผ้า สิ่งที่สามารถนำมาปรับมอบให้กับลูกค้าของเรา ราคาของคู่แข่ง
 4. วิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะพบเจอ ทำให้เรารู้ตัวเองว่าธุรกิจหรือการตลาดของเราเป็นอย่างไร
 5. กำหนดกลยุทธ์ คือการกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย เลือกช่องทางและวิธีการที่เหมาะสมด้วย 7Ps อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น
 6. กำหนดงบประมาณให้เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละช่องทาง ควรรู้ถึงความสำคัญของแต่ละช่องทางเพื่อให้่จัดสรรงบประมาณได้อย่างพอดีและลงตัว
 7. ช่องทางที่เหมาะสม กำหนดช่องทางในการทำการตลาดที่เหมาะสมกับทั้งกลุ่มเป้าหมาย ประเภทสินค้า และงบประมาณ เพื่อให้มีความลงตัว
 8. ประมาณการทางการเงิน ต้องมีการจัดสรรงบประมาณตามยอดขายหรือ ROI ที่คาดหวัง และจัดสรรให้เหมาะสม

เพียงเท่านี้ก็ทำให้การวาง Marketing Plan เห็นภาพตามาขั้นตอนได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น 


สรุปเกี่ยวกับ Marketing Plan

action plan การ ตลาด

บอกได้ตรงนี้อีกทีเลยว่าก่อนที่จะลงมือทำการตลาด การทำ Marketing Plan คือสิ่งที่สำคัญ เพื่อกำหนดเป้าหมาย กำหนดแนวทาง กำหนดหน้าที่ กำหนดงบประมาณ และวัดผลลัพธ์ในการทำการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่การด้นสดและพบเจอกับความยุ่งเหยิงจนไม่เกิดประโยชน์

แต่หากคุณยังกังวลหรือไม่มั่นใจ การหาตัวช่วยอย่าง การจ้าง รับทำการตลาดออนไลน์ โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญการตลาดตัวจริง โดยทีมงาน Rocket สามารถช่วยคุณได้ นอกจากนี้ยังมี รับยิงแอด ช่วยให้คุณไม่ปวดหัวกับการจัดสรรงบประมาณในการทำโฆษณานั่นเอง


เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Marketing Plan

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Marketing Plan ได้แก่

Target Audience คือ คนกลุ่มใหญ่ที่ธุรกิจหรือแบรนด์ต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดในการตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ต้องดูจากข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ ที่อยู่ รายได้ต่อเดือน


 


shapeshapeshape

ลงทะเบียน รับคำปรึกษาฟรี!

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Martech และ Business Transformation

Rocket BLOG

MarTech knowledge to help you stay ahead of the curve.

snowflake คืออะไร

Snowflake คืออะไร?

สโนเฟคความหมาย คือเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบน Cloud System ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และใ…

#MARKETING
big data คืออะไร

Big Data คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์ Big Data มีความสำคัญอย่างinteยิ…

#MARKETING
Database

Database คืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน ความสามารถในการจัดการและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคั…

#MARKETING

LINE

Call

Free trial

test

Contact

Contact us now

test

✓ Valid number ✕ Invalid number
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Now, you can engage like a digital giant

Techsauce Global Summit 2024